چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟ محاسبه نفقه چگونه صورت می گیرد؟

مشاوره حقوقی تلفنی

69 49 6608 021

برای اطلاع از قانون نفقه، مبلغ نفقه زن و نفقه فرزند 

این شماره با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید.

92 18 123 0922 _ 92 18 110 0922

همه چیز درباره نفقه زن و نفقه فرزند

نفقه زن

نفقه زن عبارت است از کلیه نیازهای متعارف زن متناسب با وضعیت او، از قبیل مسکن، وسایل خانه، غذا، کلیه هزینه های درمان و دارو، که از زمان عقد تأمین آن بر عهده مرد است.

  • در چه مواردی به زن نفقه تعلق می گیرد؟

لازم به ذکر است که نفقه فقط در صورت عقد دائم به زن تعلق می گردد و در ازدواج موقت مرد مکلف به پرداخت نفقه نیست.

از دیگر شرایطی که برای تعلق گرفتن نفقه به زن وجود دارد، تمکین کامل اوست.

تمکین کامل به دو دسته تقسیم می شود :

تکمین خاص : روابط جنسی میان زن و شوهر

تکمین عام : فرمان برداری از شوهر در امور کلی زندگی مشترک

نفقه زن

مبلغ نفقه

مبلغ مشخصی برای نفقه در قانون وجود ندارد و آن را باید متناسب با فرهنگ و وضع خانوادگی زن و همچنین شرایط و عرف عموم ساکنان آن منطقه که زندگی می کند تعیین شود.
اگر زن مرد بر سر مبلغ نفقه توافق نکنند و مرد مخالف مبلغ تعیین شده باشد خود دادگاه مبلغ نفقه را تعیین می کند.

  • در صورتیکه مرد نفقه پرداخت نکند زندانی می شود؟
  • مبلغ نفقه چطور محاسبه می شود؟
  • آیا میزان نفقه بستگی به شرایط و توانایی های مالی مرد دارد؟
  • درچه مواردی زن مجاز به عدم تمکین است؟
  • در چه صورت زن می تواند بدون تمکین نیز نفقه دریافت کند؟
  • در صورتی که زن تمکین نمی کند باید برای شکایت چه کار کرد؟
  • در چه صورتی مرد نیاز نیست نفقه دهد؟
  • اگر زن بی اجازه شوهرش خانه را ترک کند به او نفقه تعلق می گیرد؟

مشاوران حقوقی “الو سلام مشاور” در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به کلیه سؤالات شما پیرامون بحث نفقه زن و نفقه فرزند هستند.
با شماره های درج شده در این مقاله تماس بگیرید.

الو سلام مشاورالو سلام مشاوره

نفقه فرزند

به فرزندان تحت تکلف مرد نیز نفقه تعلق می گیرد و اگر مردی توان مالی داشته باشد و از پرداخت نفقه اولاد خودداری کند، فرزندان یا یکی دیگر از سرپرست های آنها می تواند از پدر شکایت کند.
اگر پدر فوت کرده باشد یا توان مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد، نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ است.
برای جزئیات مبلغ و شرایط تعلق گرفتن نفقه فرزند با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید.

برای آگاهی از قانون مهریه و شرایط به اجرا گذاشتن آن می توانید این مقاله را مطالعه فرمایید.

همه چیز درباره نفقه زن و فرزند
5 (100%) 1 vote